KOMENDA POWIATOWA POLICJI W HRUBIESZOWIE - Komenda - KPP Hrubieszów

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W HRUBIESZOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W HRUBIESZOWIE

Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie - budynek

ul. Narutowicza 20
22- 500 Hrubieszów
tel 84-696-62-10, 84-696-62-80
fax.84-696-62-44

 


Wydziały i Zespoły:


WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik Wydziału: nadkom. Mariusz Gajewski

Zastępca Naczelnika: podkom. Robert Głowacz

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik: podinsp. Tomasz Martyniuk

Zastępca Naczelnika: nadkom. Dariusz Jóźwiak

Zastępca Naczelnika :podkom. Tomasz Jachimek

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik:  asp. Paweł Gruszka

 

ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY

Główny Specjalista Zespołu Wspomagającego : Małgorzata Wyskiel

 

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

Inspektor Zespołu Kadr i Szkolenia :Agnieszka Palęga

 

ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Informatyk : Piotr Panasiewicz

Technik Łączności : Piotr Lisek

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO ds. KONTROLI

Ekspert: nadkom. Małgorzata Dec

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO ds. PRASOWO - INFORMACYJNYCH

Asystent: st. asp. Edyta Krystkowiak

 

ZESPÓŁ ds. OIN

Inspektor Zespołu ds. OIN : Jolanta OluchaJEDNOOSOBOWE STANOWISKO ds. BHP i OCHRONY p. poż

Starszy Technik: Edward Matwiejczuk

 

Oficer Prasowy

KONTAKT:

st. asp. Edyta Krystkowiak
tel.   84-696-62-21
kom.504 174 613
email: rzecznik.kpphrubieszow@lu.policja.gov.pl

 

 

POSTERUNKI POLICJI:

Posterunek Policji w Dołhobyczowie: 

ul. Partyzantów 8
22-540 Dołhobyczów
tel. 84-696-62-73
fax 84-696-62-43

Kierownik Posterunku
p.o st. asp. Łukasz Palichleb

 

Posterunek Policji w Trzeszczanach

Trzeszczany Pierwsze 194
tel. 84-696- 62-76
fax 84-696-62-58

Kierownik Posterunku
asp. sztab.  Andrzej Kozielewicz

 

Posterunek Policji w Werbkowicach 

ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice
tel. 84-696-62-75
fax 84-696-62-82

Kierownik Posterunku
asp.sztab. Zenon Kral