Wydział Ruchu Drogowego - KPP Hrubieszów

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie

tel. 84-696-62-60

resort. 815-32-68

fax. 84-696-62-68

 

Naczelnik Wydziału

  podkom. Paweł Gruszka

 

Podstawowym zadaniem policjantów Wydziału Ruchu Drogowego jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie, w tym kontrola krajowego i międzynarodowego transportu osób i towarów.

Wydział Ruchu Drogowego dysponuje radiowozami oznakowanymi a także nieoznakowanym pojazdem z zainstalowanym Videorejestratorem. Patrole ruchu drogowego są kierowane do służby na drogi o największym natężeniu ruchu oraz w miejsca, w których najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji drogowych. Policjanci ruchu drogowego zabezpieczają także uroczystości państwowe, kościelne oraz imprezy masowe odbywające się na drogach lub w obrębie dróg (w tym wyścigi kolarskie, biegi uliczne i inne).

Policjanci struktury Wydziału Ruchu Drogowego realizują także zadania w zakresie:

  •  obsługi zdarzeń drogowych,
  •  opiniowania zmian organizacji ruchu drogowego na podstawie projektów zmian organizacji ruchu drogowego opracowywanych przez zarządców dróg,
  •  nadzoru nad drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, w tym nadzór nad stanem dróg, ich prawidłowym oznakowaniem oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń inżynieryjnych służących do regulacji ruchem drogowym, a w szczególności wnioskowanie do odpowiednich zarządców dróg o usunięcie stwierdzonych braków i nieprawidłowości.

Patrole WRD realizują także czynności w zakresie prewencji policyjnej zlecone przez dyżurnego Komendy.