Kierownictwo - KPP Hrubieszów

Kierownictwo

Kierownictwo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W HRUBIESZOWIE

Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie - budynek

ul. Narutowicza 20
22- 500 Hrubieszów
tel 84-696-62-10
     84-696-62-80

fax.84-696-62-44


 

KIEROWNICTWO

Komendant Powiatowy Policji

 mł. insp. Grzegorz Pietrasiak

 

                                                              

I Zastępca Komendanta Powiatowego

mł. insp. Ryszard Wasiak

 

Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie

lub jego zastępca

przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w siedzibie

Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie

przy ul. Narutowicza 20

w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 17:00.

W pozostałe dni urzędowania w godzinach 7:30- 15:30

przyjmują wyznaczeni przez Komendanta pracownicy .

Skargę można również złożyć pocztą e- mail

skargi@lu.policja.gov.pl